За нас

Джънкшън България е фирма за консултантски услуги с международен екип и разнообразна експертиза - в областта на човешката психология и поведение, социалната сфера и услуги, образованието, оценки на проекти, програми и стратегии, социологическите и маркетингови проучвания, обучения в областта на управлението на стреса, стратегическото и проектно планиране и др.

Нашата визия - да бъдем катализатор на промяната и развитието на нашите партньори чрез намиране на верните решения.

Ние сме екип от професионалисти, които чрез своя опит и умения, предлагат работещи идеи и прозрения, които действат като реалистични призми за промяна на начина, по който гледаме на целите и ефективността на програмите, услугите и продуктите ни.

Екипът на фирмата е от утвърдени специалисти с безспорна репутация в своята професионална сфера.

Джънкшън България получи подкрепа в размер на 6 000 лв. по проект №BG16RFOP002-2.073-10238 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" в рамките на процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Стойността на европейското съфинансиране е 5 100 лв.

  • д-р Наталия Герасимова Христова - Михайлова

    Наталия е квалифициран експерт, изследовател и ръководител в социалната и образователна сфера. Нейният опит е фокусиран в областта на детското благосъстояние, работата с рискови групи, социалните услуги, ранното детско развитие, насилието над деца. През последните 10 години тя работи като независим международен и национален консултант и е натрупала много опит в събиране на данни, анализ и докладване на резултати от редица изследователски и оценителски проекти в България и чужбина.

  • д-р Стоян Георгиев Михайлов

    Висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания с над двадесет и пет години опит като изследовател и ръководител в известни български и местните офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания. Социолог по образование, член на Българската Социологическа Асоциация. Лектор в Софийския университет, катедра „Социология" (2011г. - досега). Член на журито на EFFIE България. Член на Комисията по етика към Националният съвет за саморегулация. Понастоящем управлява фирма Джънкшън България.

  • Рая Михайлова

    Експерт в областта на социологическите изследвания - социални и маркетингови проучвания. С разнообразен опит, включващ работа в ПР сектора, социалната сфера, НПО, оценителски проекти и работа с клиенти.Опитът включва ангажименти в страната и чужбина. Има подчертан интерес към образованието и образователните технологии. Социолог по образование. Магистър от Университет Утрехт, Холандия. Обучавала се е в Института по политически науки Бордо, Франция.

Клиенти