Доклади и публикации

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Македония - https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/sites/unicef.org.tfyrmacedonia/files/2019-01/MK_CP_CWD_AlternativeFormsCareFamilySupport_EN.pdf

 

Проучване на съществуващите практики на социална работа и нуждите от подкрепа на работещите в сферата на закрилата на детето по проект Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub) - http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Southeast%20Europe%20Report.pdf

 

Оценка на Националната стратегия за детето - http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/doklad.doc

 

Изследване на процеса на деинституционализация "Случаят България" - http://knowhowcentre.nbu.bg/language/bg/uploads/files/projects__1/projects__260cdc2ef80d7debb825e06bf91dcc31.pdf

 

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на работещите в сферата на социалната закрила в бивша югославска република Македония - https://www.unicef.org/evaldatabase/index_95957.html