Доклади и публикации

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Северна Македония https://www.unicef.org/northmacedonia/media/3726/file/MK_AlternativeCareCWD_Report_ENG.pdf (Доклад на английски)

Базисно изследване за определяне на потребностите от обучения на специалистите от сферата на закрилата на детето в Югоизточна Европа по проект на Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub) https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/bulgaria_bg.pdf?file=1&type=node&id=21674 

Оценка на Националната стратегия за детето http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/doklad.doc

Изследване на процеса на деинституционализация "Случаят България" http://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9Anow-how-centre-DI-study-2017-final-report.pdf

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на работещите в сферата на социалната закрила в Република Северна Македония https://evaluationreports.unicef.org/GetDocument?fileID=9580 (Доклад на английски)

Оценка на степента на тормоз и насилие в училище, оценка на нуждите от превенция на насилието и ефективността на интервенциите за децата жертви https://www.sapibg.org/download/1593155672-analyticalreport.pdf (Доклад на английски)

Граждански мониторинг и оценка на областната и общинските политики в сферата на социалните услуги на територията на област Видин http://fyc-vidin.org/projects/socialmonitor/monitoring_report.pdf?fbclid=IwAR3JwH-5mALAa-fpSqSNgG6eu8fSGvZNPl_nb6oMONBsr20xuv833kMyqZ4

Доклад за SOS Детски селища "От грижа към самостоятелност: подкрепа за младежите, напускащи грижа в България" https://sosbg.org/content/uploads/2020/08/doklad-ot-Grija-kum-samostoyatelnost.pdf

Доклад за Асоциация "Родители" "Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа" https://roditeli.org/static/a03dae850a28e97f9b1b1d733093771e/modeli-na-vzaimodejstvie-edu-ridoteli-na-deca-sys-sop-ot-csop.pdf

"Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни" https://we-care.bg/download/2844/