Клиенти

Маркетингови изследвания

Асоциация "Ная"

Аурубис

BASF

Globul (Telenor)

HBO България

Ogilvy Action

Speedy

360 Insights

Фондация Америка за България 

D&D

JTN

Социални изследвания

SOS Детски селища България

BCause (ФПББ)

Фондация  "Каузи"

СФСМВР

Ноу хау център за алтернативни грижи към НБУ

Фондация "За нашите деца"

Община  Пловдив

Агенция "Стратегма"

Тръст за социална алтернатива

Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000

Асоциация Родители

Оценки на проекти, програми и стратегии

Уницеф Северна Македония

Уницеф Черна Гора

Inclusion Europe

ДАЗД

Сдружение "Рефлективно учене"

Фондация "За нашите деца"

ИСДП

Консултантски услуги и обучения

Фондация "Лумос"

Фондация "Сийдър"

Фондация "Екип"

БАЛИЗ